Dokumentsenter

En introduksjon av SmartDoks dokumentsenter. Her finner man informasjon om både lagring, personvern, tilgang og rettigheter med mer.

Dokumentsenter lar deg laste opp, organisere og dele filer internt i ditt firma. Det er ingen begrensninger på hvilke typer filer som kan lastes opp til dokumentsenteret. Man kan organisere filene i mapper og bestemme hvem i firmaet som skal ha tilgang.

grrDu kan lagre filer mot alle firmaets prosjekter eller maskiner. I tillegg kan man lagre filer på firmanivå. Dette vil være seg dokumenter som ikke er knyttet direkte opp mot prosjekt eller maskiner. (NB! Krever at maskinmodulen er aktivert)

Lagring

SmartDok benytter seg av tredjepart for lagring av filer. Filene er lagret i separat for hver konto i SmartDok. All trafikk mellom datamaskin og servere er kryptert og kan ikke leses av andre. 

Filer lagres på et datasenter i Europa. Har du behov for ytterligere informasjon rundt dette bes du ta kontakt med SmartDok.

 

Personvern

Dokumentsenteret er ikke laget for lagring av sensitive personopplysninger (legeerklæring, medarbeidersamtale, etc.), da det ikke er omfattet i vår databehandleravtale. Ta kontakt med en Administrator dersom du har spørsmål rundt dette.

 

Hvor finner man dokumentsenteret?

gter

Tilgang og rettigheter

 

Prosjekt

Det er primært administratorer som kan opprette et lagringsområde for prosjekter. 

Tilgangskontrollen i SmartDok definerer hvilke prosjektadministratorer og baser som kan opprette/initiere et lagringsområde på et prosjekt.

Når et lagringsområde er opprettet settes rettigheten på området automatisk til standard tilgangsrettigheter.

Maskin

Det er primært administratorer som kan opprette et lagringsområde for maskiner. I tillegg vil maskinansvarlige ha tilgang til å gjøre dette.

Når et lagringsområde er opprettet settes rettigheten på området automatisk til standard tilgangsrettigheter.

Firma

Det er kun administratorer som kan opprette lagringsområdet for firma. Når lagringsområdet er opprettet settes rettigheten på området automatisk til standard tilgangsrettigheter.

 

Standard tilgangsrettigheter

  • Administrator Skriverettigheter
  • Prosjektadministrator  Skriverettigheter
  • Bas Leserettigheter
  • Bruker Leserettigheter

I tillegg er det slik at brukeren (den spesifikke brukeren) som oppretter lagringsområdet blir lagt til med Skriverettigheter.

 

Se også video her

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.