Kompetanser

En kort beskrivelse av fanen Kompetanser som inneholder alle kompetanser som er registrert mot bedriften. Samt hvordan man kan lage egendefinerte kompetanser.

For hver rad får du informasjon om den registrerte kompetansen.

Slik leser du tabellen:

  • Kategori - kompetansens kategori.
  • Brukere - antall ansatte som har denne kompetansen.
  • Nærmeste utløpsdato - nærmeste utløpsdato for en ansatt med  denne kompetansen.

yhtgrfff

Lag egendefinerte kompetanser

For å legge til en egendefinert kompetanse i bedriftens kompetanseregister må man være administrator.

nyhtg

  • Trykk på knappen + Ny Kompetanse for å legge til en ny kompetanse. Alle egendefinerte kompetanser legges i kategorien “Egendefinerte”.
  • Trykk Lagre
  • Når kompetansen er registrert i kompetanse registrert kan du legge denne til en eller flere ansatte.

Eksportere

For å eksportere utvalg fra tabellen til Excel og PDF går du til tabellens mer-knapp (knappen med tre prikker). Oversikt- fanen vil ha begrenset PDF eksport pga. antall kompetanser er begrenset i lengderetningen

 

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.