1. Support
  2. Generelt
  3. Kom i gang med SmartDok (obligatorisk)

Opprette prosjekter og underprosjekter

Opprett prosjektene dere har pågående nå som egne prosjekter i SmartDok. Det er kun administrator, prosjektadministrator og bas som kan opprette prosjekter via web eller app.

Nedenfor i bildet ser du eksempel på en god prosjektstruktur som kan være fin å følge. 

Prosjektstruktur illustrasjon

Vi anbefaler alltid å ha disse prosjektene i tillegg:

Internt arbeid
Ansatte kan da føre interntid sånn som verksted, lager, rydding osv på dette prosjektet.

Diverse småjobber 
Gjerne bruk underprosjekt der hvert enkelt småjobb eller kunder opprettes som underprosjekt tilknyttet hovedprosjektet "Diverse småjobber". Da får dere bedre kontroll på timene. 

Fravær
Merk dette som et fraværsprosjekt slik at dette prosjektet kun dukker opp i fraværsregistreringa. Det vil gjøre det lettere for ansatte å holde kontroll på hvor de skal registrere fraværet sitt. 

 

Opprett prosjekt:

Se denne artikkelen

Opprett underprosjekt:

Se denne artikkelen

Opprett fraværsprosjekt:

Se denne artikkelen

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.