Opprett fraværsprosjekt

En kort beskrivelse av hvordan man oppretter et fraværsprosjekt.

 • Gå til Firmainnstillinger --> Firmadetaljer --> Modulinnstillinger og huk av for Fraværsprosjekter
  Dette gjør det mulig å definere visse prosjekter som fraværsprosjekter. Dersom aktivert vil kun disse prosjektene vises i brukernes fraværsregistrering. Fraværsprosjekter vil ikke vises i prosjektlisten ved ordinær timeføring.

 

 • Gå til Prosjekter/kunder --> Prosjektoversikt
  Prosjektoversikt
 • Trykk så på Nytt prosjekt
  Nytt prosjekt
 • Gi prosjektet et nummer, enten ved å skrive dette inn selv - eller ved å bruke foreslått nummer (neste ledige nummer vil alltid bli foreslått her)
 •  Deretter legger du inn navnet på prosjektet -> eks. Fravær  | Ferie | Avspasering
 • Trykk på Lagre nederst for å opprette prosjektet
 • Huk så av for Er et fraværsprosjekt når du får opp felt for å fylle inn ytterlige informasjon

fraværsprosjekt

 

Hjelpevideo finner du her

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.