Registrere innleide arbeidere

Informasjon om hvordan man kan registrere innleide arbeidere i SmartDok.

Innleide arbeidere legges inn i SmartDok på vanlig måte (se her), men det er anbefalt at de tilhører en egen gruppe/lønnsart som er satt til å ikke skulle eksporteres til lønn.

Eksempel på fremgangsmåte:

  • Først oppretter du en lønnsart (Se hvordan man oppretter ny lønnsart her) for innleide, og dersom den ikke skal eksporteres passer du på at det ikke er avkrysset i "Skal eksporteres" kolonnen. Mer om om oppretting av lønnsarter her
  • Opprett deretter grupper for å begrense tilgang til lønnsarter, tillegg og lignende. (Se hvordan man kan opprette grupper her). Her legger du til en ny gruppe ved navn "Innleide" og legger til bruker(ne) som tilhører den kategorien. 

    Vi anbefaler at de kun har tilgang til de lønnsarter, tillegg, dietter og aktiviteter som er relevant for dem (for å minske risiko for feilføring). 

  • Opprett en avdeling som feks heter Innleide (dere kan da bestemme hvilke prosjekter de skal ha tilgang til å føre timer på. Vær obs på at de også får tilgang til prosjekter som ikke tilhører noen avdelinger) (Se hvordan man oppretter ny avdeling her)
  • Gå til Prosjekter/Kunder - Prosjektoversikt: Velg aktuelt prosjekt og trykk "Detaljer". I nedtrekksnemyen "Tilhører avdeling" velger du hvilken avdeling prosjektet skal tilhøre (i dette tilfellet velger du "Innleide"). De innleide vil da kun føre timer på prosjekter som tilhører samme avdeling som dem.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.