Oversikt over roller og rettigheter

En liten oversikt over hvem som har rettigheter til hva i SmartDok

 • Administrator:
  - Har tilgang til alle funksjoner på konto
  - Kan opprette og redigere/håndtere data på konto
  - Eneste med tilgang til Firmainnstillinger
  - Kan ikke begrenses i hva de ser på kontoen

 • Prosjektadministrator:
  - Kan opprette prosjekt og redigere/håndtere data på prosjektnivå
  - Kan redigere andres arbeidstimer, maskintimer, vareforbruk, skjema osv, dersom administrator har gitt tilgang på et prosjekt via Tilgangskontroll eller at opsjon Tilgang til alle prosjekter for prosjektadministrator er aktivert under Firmainnstillinger.
  - Kan legge opp egen ansattliste som man bl.a. kan se inne på sidene Attester pr.bruker og Ny SMS. Prosjektadministrator kan legge til prosjektadministrator, bas og bruker i sin ansattliste.

 • BAS:
  - Kan opprette prosjekter og redigere/håndtere data på prosjektnivå
  - Kan redigere andres arbeidstimer, maskintimer, vareforbruk, skjema osv, dersom administrator har gitt tilgang på et prosjekt via Tilgangskontroll eller at opsjon Tilgang til alle prosjekter for bas er aktivert under Firmainnstillinger.
  - Kan legge opp egen ansattliste som man bl.a. kan se inne på sidene Attester pr.bruker og Ny SMS. Bas kan legge til bas og bruker i sin ansattliste.

 • Bruker:
  - Kan registrere og redigere sine egne arbeidstimer, maskintimer, varer, skjema osv
  - Har oversikt over sine egne registreringer
  - Har ikke tilgang til andres registreringer eller på noen måte mulighet til å behandle annet enn sin egen data

 • Underentreprenør:
  - Kun på app
  - Har tilgang til HMS/KS modulen (kan sende inn skjema, bilder, RUH, kvalitetsavvik)
  - Kan se egne innsendte skjema, bilder, RUH, kvalitetsavvik
  - Kan se fullførte SJAer
  - Kan registrere seg inn/ut på prosjekt dersom byggekort er tilknyttet brukeren
  - Kan se nyheter markert med "UE"
  - Har tilgang til innstillinger og brukermenyen på lik linje som en vanlig bruker

 • Gjest:
  - Kun adgang til å attestere timer (bas-kolonnen).
  - Kun tilgjengelig på web.

 • Ansatt u/tilgang:
  - Ikke tilgang til SmartDok

 • Eksterne brukere:
  - Legges til på enkelte rapporter, som f.eks Byggekortleser. Telles ikke som en brukerlisens.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.