Oppstart HMS/KS

For å komme i gang med modulen for HMS/KS må administrator gjennomgå en del punkter i menyen før de ansatte kan begynne å sende inn blant annet RUHer, kvalitetsavvik, innsyn på HMS-håndboka osv.

1. Gå gjennom oppstartsguide på RUH og Kvalitetsavvik

  • Hovedmeny --> HMS/KS --> PRO: RUH (oppstartsguide dukker opp)
  • Hovedmeny --> HMS/KS --> PRO: Kvalitetsavvik (oppstartsguide dukker opp)

oppstartsguide ruh - kvalitet-1

 

2. Gå gjennom alle sjekklister som dere har tilgang på å laste ned og godkjenn disse før bruk (revider dem og noter ditt navn på skjemamalene/sjekklistene)

  • Hovedmeny --> HMS/KS --> Skjemamaler --> +Importer fra bibliotek (gul knapp)

skjemamaler sjekklister ferdig

 

3. Gå gjennom kapitlene i HMS-håndboka, godkjenn disse og legg inn nødvendig informasjon som mangler.
Husk at HMS-håndboken er ikke godkjent før ansvarlig i bedriften har gått gjennom denne og tilpasset den til firmaets bruk.

  • Hovedmeny --> HMS/KS --> HMS-håndbok

hms-håndbok eksempel-1

 

4. Kryssjekk at tilpasningene på modul HMS/KS er korrekt for dere. 

  • Hovedmeny --> Firmainnstillinger --> Firmadetaljer --> Modulinnstillinger

opsjoner hms-ks-1

 

5. Funksjoner som allerede er klargjort

Bilder
SJA
Positive observasjoner/forbedringsforslag

Disse behøver ingen ytterligere gjennomgang fra administrator for at det skal være tilgjengelig for ansatte på appen, her er det bare tut og kjør 😀👍

oppstart ikke nødvendig hms-ks