Kvalitetsavvik

Informasjon om Kvalitetsavvik i SmartDok.

Kvalitetsavvik er en del av SmartDoks standardiserte avvikshåndteringssystem.

Innholdet er i stor grad ferdig definert, men med tilpasningsmuligheter for hvordan man ønsker å sette opp rapporteringen på firmanivå.

 

Løsningen består av tre forskjellige sider på web

  • Oversikt (Synlig for bas, prosjektleder og administrator)
  • Rapporter (Synlig for bas, prosjektleder og administrator)
  • Oppsett (Kun tilgjengelig for administrator)

På web og app vil man i tillegg ha tilgang til å sende inn nytt kvalitetsavvik, samt se en oversikt over sine egne innsendte avviksrapporter.

jhygt

I tillegg er det også to nye definisjoner i SmartDok:

  • Bedriftens kvalitetsleder
  • Prosjektets/underprosjektets kvalitetsansvarlige.

    Bedriftens kvalitetsleder defineres i oppsettguiden, mens prosjektets kvalitetsansvarlige defineres via nytt nedtrekksfelt i prosjekt-/ underprosjektdetaljene.


OPPSETT
 (kun tilgjengelig for administrator)

På denne siden defineres ønsket innhold i bedriftens kvalitetsavvik-rapportering. En oppsettguide vil ta deg igjennom ti steg, hvor man blant annet får informasjon om løsningen, hvordan man definerer bedriftens kvalitetsleder samt hvordan man definerer hvilke rapportelementer som skal inkluderes (og evt. gjøres påkrevde å fylle ut) i bedriftens kvalitetsavvik-rapport.  MERK: Før dette oppsettet er gjennomgått og lagret så vil ingen ansatte ha tilgang til å fylle ut og sende inn kvalitetsavvik via web eller app (disse menypunktene vil være skjulte inntil oppsett er lagret).

jytrfd

Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli nødvendig å endre det lagrede oppsettet, så kan dette gjøres via den samme siden. Endringen vil da tre i kraft neste gang den ansatte åpner kvalitetsavvik-registreringen.


OVERSIKT
(synlig for bas, prosjektadministrator og administrator)

Her vises alle innsendte kvalitetsavvik som du har tilgang til å se/behandle. Filteret øverst på siden gir deg mulighet til å definere prosjekt/underprosjekt og saksbehandler. Ved å trykke på den grå knappen med pil-ned ikon så åpner du det ekspanderte filteret, der også dato og rapport-statuser kan defineres. Legg inn ønsket filtrering, og trykk "Oppdater" for å se resultatet i hovedvisningen under.

jhygt

For bas og prosjektadmin som er satt som saksbehandler på ett eller flere  kvalitetsavvik, så skal disse kunne sees i oversikten (ikke andres saker, kun egne tildelte.). For administrator og kvalitetsleder så skal alle innsendte rapporter være mulig å se, uavhengig av hvem som står som saksbehandler. Disse har også mulighet til å gå inn og behandle andres saker, samt endre saksbehandler til en annen.

Dersom man trykker på selve linjen i hovedvisningen så kommer man inn på rapportdetaljene i "se-modus". For å åpne redigeringsmodus så kan man trykke på "Behandle kvalitetsavvik" i menyen til høyre. Alternativt så kan man trykke på Valg-knappen til venstre i hovedvisningen, og velge "Behandle kvalitetsavvik" der.

gfdsx
RAPPORTER
(synlig for bas, prosjektadministrator og administrator)

På denne siden kan man hente ut visning av alle tilgjengelige kvalitetsavvik-rapporter (uavhengig av status) og se sammendrag og statistikk fra disse. Man kan filtrere ut data på bestemte prosjekt, typer hendelser, årsaker, arbeidsoperasjoner m.m. for å best kunne analysere og dra lærdom av rapporterte hendelser.

Filteret øverst på siden har en hovedvisning og en ekspandert visning. I hovedvisningen ser man datoperiode og prosjekt/underprosjekt. I den ekspanderte visningen (tilgjengelig via grå knapp med pil-ned ikon) ser man filter for Angår, I forhold til og Årsak. Videre har man sjekkbokser for å definere hvilke statuser man vil inkludere og en sjekkboks for å inkludere kvalitetsavvik fra deaktiverte prosjekt i rapportvisningen.

jhgfd

Trykk "Oppdater" for å få opp rapporter i hovedvisningen under som samsvarer med filtreringsvalgene. Over hovedvisningen vil man kunne trykke for å vise/skjule sammendrag av rapportutvalget. Her vises tre sirkeldiagrammer som oppsummerer alle hendelser fra valgt prosjekt/periode. Man vil her enkelt kunne se f.eks. hvor mange ulykker det har vært i periode, hva disse hendelsene omfattet og hva årsaken til hendelsene var. I tillegg ser du en graf som viser registrerte kostnader tilknyttet de rapporterte kvalitetsavvikene i valgt periode. Blå søyle indikerer de enkeltvis registrerte kostnadene, mens den røde linjen viser akkumulert kostnad i perioden.

I hovedvisningen under sammendraget vil de gjeldende rapportene framkomme, slik at man kan se nærmere på detaljene der.

htgfdrv


Klikk her for å se webinar om Kvalitetssavvik.

Link til PDF her

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.