Oppdragsgivers signatur på timeregistreringer

Hvordan de ansatte kan få sine timer godkjent og signert av oppdragsgiver, og hvordan oppdragsgiver får signert og godkjent timene via appen.

 • Man fører timer som normalt i appen (Les hvordan her)
 • Når arbeidsperioden er over, og man ønsker signatur og godkjenning fra oppdragsgivers representant (godkjenner) så oppsøker man denne personen, henter fram sine registreringer i appen. 

htgfv

 • Gå til Timer --> Signatur oppdragsgiver --> Velg prosjekt og periode
 • Velg deretter ut registreringene som skal godkjennes av oppdragsgiver representant (godkjenner)
 • Trykk deretter på Få signatur

jhvb

 • Lever telefonen til godkjenner som da får en oppsummering av periode, prosjekt, personer, antall arbeidstimer (og evt. maskintimer) som skal signeres og godkjennes.
 • Godkjenner kan her velge å fjerne markeringer på registreringer som vedkommende mener ikke er korrekt, og deretter gå videre med godkjenning av resterende registreringer. Det vil deretter bli opp til innlogget bruker (personen som har registrert timene å endre den aviste registreringen i henhold til godkjenners anmodninger, og deretter få de signert på nytt)
 • Dersom godkjenner har registrert seg på dette prosjektet tidligere (hos hvilken som helst av firmaets andre ansatte) så vil vedkommende kunne trykke på sitt navn i godkjennerlisten, og bli sendt direkte til signeringsbilde. 
  Dersom dette imidlertid er første gang godkjenner skal signere, må en registrering skje først.
 • htygvv
 • Fyll inn navn, firma, e-postadresse, prefiks og telefonnummer. 
 • Når telefonnummer er fylt inn, må godkjenner trykke på Send kode, hvor da en verifiseringskode blir sendt til oppdragsgivers telefon. Denne koden på legges inn i registreringsbilde for å kunne opprette ny godkjenner.
 • Neste steg for godkjenneren (oppdragsgivers representant) blir å signere på skjermen, og trykke OK. Dette fører til at de valgte registreringene blir signert, og oppsummeringen vises på skjermen.

bgrd

 • Godkjenneren vil nå få en SMS som inneholder en oppsummering av hva som er signert og godkjent, samt informasjon om at en detaljert kvittering er sendt til den registrere e-postadressen.

brg

 • Appen går nå tilbake til utgangspunktet igjen, og alle registeringer som har blitt signert og godkjent er nå borte fra visningen.

 

Ønsker du å aktivere denne funksjonen? Se hvordan her

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.