Registrer dine timer på app

En beskrivelse av hvordan du kan registrere dine timer i app.

  • Gå til Timer --> Registrer timer

ttt

  • Legg inn dato
    dddddd
  • Skriv inn klokkeslett (til-fra), samt pause

de

  • Velg prosjekt/underprosjekt

ee

  • Velg aktivitet, lønnsart, tillegg/enhetstillegg, diett

gtt

  • Legg inn ønsket kommentar
  • Lagre

(Merk at ditt registreringsbilde kan avvike fra dette eksempelet ettersom hvilke opsjoner/moduler ditt firma har aktivert)

Se også hjelpevideo her og hvordan man registrerer timer på web her

 

Dersom du ikke får registrert timer framover og/eller bakover i tid kan du kontakte administrator i din bedrift.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.