Prosjekttilgang for gjest, bas og prosjektadmin

Informasjon om hvordan man kan gi bas eller prosjektadmin tilgang til prosjektet de skal attestere timer på.

Det finnes flere måter å gi prosjektadministrator og bas tilgang til prosjekt. I denne artikkelen går vi gjennom flere av dem.

(Merk at dette eksempelet kan avvike fra ditt firmas oppsett ettersom hvilke opsjoner/moduler ditt firma har aktivert)

I prosjektets detaljer:

I prosjektets detaljer finner du et felt  som heter Tilgangskontroll under Administrasjon. Her får du en nedtrekksliste hvor du kan velge hvem med rollen bas eller prosjektadministratorer som skal kunne godkjenne timer på valgt prosjekt.

Du finner denne nedtrekkslisten dersom du går på Prosjekter --> Prosjektoversikt, og trykker på linjen til prosjektet for å få opp Detaljer på høyre side -> Trykk på Administrasjon

tilgangskontroll

Trykk Lagre når eventuelle endringer er utført.

 

Tilgangskontroll:

Du kan også gi en ansatt tilgang til flere prosjekter på en gang, eller tildele flere ansatte til ett prosjekt på en gang ved å 

  • Gå til Firmainnstillinger --> Tilgangskontroll

cdccccc

 

Mer informasjon om tilgangskontroll finner du her

 

Se hjelpevideo om Tilgangskontroll i SmartDok her. 

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.