Tilgangskontroll i SmartDok

Informasjon om tilgangskontroll som kan styres for prosjektadministratorer, bas og gjest.

Tilgangskontroll kan styres for prosjektadministratorer, bas og gjest. Det er tilgangen til å redigere registreringer gjort på timer, vareforbruk, skjema etc. som styres via tilgangskontrollen.

Som bas og prosjektadministrator vil du alltid kunne:

  • Opprette prosjekt
  • Opprette skjemamaler
  • Registrere og administrere maskiner
  • Opprette ordre

Se mer om rollene her: Roller i SmartDok

Tre typer tilganger

Tilgangskontroll finnes under prosjektdetaljer for hver prosjekt, eller via Firmainnstillinger --> Tilgangskontroll

Ingen tilgang

Bas og prosjektadmin kan legge opp sin egen ansattliste hvor de kan få opp registreringer av de ansatte, de vil ikke kunne redigere noe uten tilgang til prosjektene.

Tilgang til enkelte prosjekt

Det er mulig å gi tilgang til enkelte prosjekt for prosjektadmin og bas

  • Endre på tilgangskontrollen på prosjektdetaljer eller under firmainnstillinger

Gjest kan kun ha tilgang til enkelte prosjekt, det er ikke en innstilling for å gi de tilgang til alle prosjekt. 

Tilgang til alle prosjekt

Det er mulig å gi full tilgang for prosjektadmin og bas på to måter:

  • I Firmainnstillinger kan opsjonene "Bas se alle" og "Prosjektadmin se alle" hukes av, da vil alle med disse to rollene ha tilgang til å redigere på alle prosjekt.
  • Endre på tilgangskontrollen på prosjektdetaljer eller under firmainnstillinger

 

Les mer om hvordan man kan gi tilgang til prosjektadministrator, bas og gjest her

 

Se hjelpevideo om Tilgangskontroll i SmartDok her. 

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.