Se vilken tidpunkt en anställd registrerat sina timmar

En beskrivning av hur man kan se vilken tidpunkt en anställd registrerat sina timmar.

  • Gå till Timmar --> Attestera timmar --> Attestera per anställd / per projekt

Här kan du se vilken tidpunkt den anställde registrerade sin tid genom att hålla muspekaren över datumet på registreringslinjen. Det kommer visas en gul ruta där datum och klockslag står för registreringstidpunkten

 

För ytterligare frågor eller funderingar kontakta vår support på telefon: 08-12456940
eller via mail: support@smartdok.se