1. Support
  2. Timer
  3. Godkjenn/behandling av timer

Tidspunkt for ansattes timeregistrering

En beskrivelse av hvordan man kan se når en ansatt har registrert timene sine i SmartDok

  • Gå til Godkjenn pr. ansatt/Godkjenn pr. prosjekt
     
    Her kan du se registreringstidspunktet ved å holde musepekeren over datoen helt til venstre på registreringslinjen. Da vil det dukke opp en gul boble hvor dato og klokkeslett for registreringstidspunkt vises. 

hyth

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER