Personalliggaren

En guide om hur du kommer igång med Personalliggaren i SmartDok

Vi erbjuder två lösningar för att föra Personalliggare. Använd en eller kombinera dem så som det passar för ert företag.

 

Förberedelser:

1. Det aktuella projektet som ni vill att era användare ska kunna registrera in och ut sig på måste ha ett "Skatteverkets ID-nr" Detta nummer får ni när ni registrerar arbetsplatsen hos Skatteverket.

Detta gör du via Projekt/ Kunder --> Projekt/ Kundöversikt. Sök fram det aktuella projektet och gå till Detaljer.

 

2. Koppla användare till projekt genom att gå till Personalliggaren--> Kortadministration--> Lägg till. Var noga med att fylla i rätt uppgifter för användaren här.

 

SmartDok-appen:

Användarna kommer nu att få åtkomst till Personalliggaren i appen genom att klicka på Projekt--> Personalliggaren och på så vis kunna logga in och ut sig från projektet.

 

Skatteverket gör kontroll på arbetsplatsen:

Om en kontroll görs på arbetsplatsen ska en närvarolista skickas till kontrollanten. Gå till--> Personalliggaren--> Närvaro. Ta fram det aktuella projektet i listan samt rätt datum, klicka sedan på "Sänd"

En ruta kommer att dyka upp där du fyller i e-post samt telefonnummer till kontrollanten och sedan klickar du på "Sänd" igen.

 

 

Underentreprenörer:

Har ni underentreprenörer eller andra personer som inte har någon användare i ert SmartDok-konto har vi en separat app som de kan ladda ner, "Personalliggaren". Här kan de själva skapa en profil och använda sig av den projektkod som projektet fått då ni lagt in Skatteverkets ID-nr, och på så vis registrera in och ut sig i personalliggaren.

 

För övriga frågor kontakta vår support på telefon: 08-12456940
eller via e-post: support@smartdok.se