Registrera transport

En kort beskrivning om hur du registrerar transport

Här kan du registrera transporter som utförts av dig. Det är en förutsättning att varukategorier och varutyper skapats i förväg (endast administratören kan skapa dessa).

Varje företag kan anpassa registreringsfälten efter sina behov.

 

 • Gå till Varuförbrukning --> Registrera transport
 • Fyll i fält som datum, fordon, projekt m.m. 
 • Klicka på "Spara"

 

Nedan finns en översikt över de fält som är tillgängliga och som kan läggas till/ ta bort.

 • Fordonskategori: den typ av fordonskategori som används (detta fält har endast de företag med många maskiner och är därför valfritt)
 • Fordon: Vilket typ av fordon som använts i transporten (valfritt fält)
 • Datum: När transporten utfördes
 • Tidpunkt: vilken tid (valfritt fält)
 • Väntetid: Hur länge chauffören fick vänta på att leverera transporten
 • Arb. timmar: Hur lång arbetstid tog själva transporten i timmar/ minuter, (detta har inget med tidregistrering/ lön att göra) valfritt fält
 • Projekt: Vilket projekt kommer att debiteras
 • Underprojekt: Vilket underprojekt kommer att debiteras, valfritt fält
 • Varukategori: Den kategori som föremålet/ föremålen tillhör som transporterats, valfritt fält
 • Vara: Vilken vara har transporterats
 • Mängd: Hur mycket av varan har transporterats (anges i den enhet som varan tilldelats)
 • Hämtat: Där varan hämtades
 • Levererat: Där varan levererades
 • Antal lass: Hur många laster behövde köras för att leverera den kvantitet som registrerades ovan (frivilligt fält)
 • Kommentar: Övriga kommentarer om transporten (frivilligt fält)

 

För övriga frågor kontakta vår support på telefon: 08-12456940

eller via mail: support@smartdok.se