Registrering av transport

Kort beskrivelse av hvordan man kan registrere transport i SmartDok.

Her kan du registrere transport som er utført av deg. Det er en forutsetning at varekategorier og varetyper er opprettet på forhånd (dette er det bare administrator som kan gjøre).

Hver enkelt bedrift kan tilpasse registreringsbildet/feltene etter behov.


  • Gå til Vareforbruk --> Registrer transport 
  • Fyll ut felter som dato, kjøretøy, prosjekt og lignende (se nedenfor)
  • Trykk Lagre

erfrf

 

Nedenfor finnes en oversikt over de feltene som er tilgjengelige og hvilke som kan legges til/tas bort.

- Kjøretøykategori, hvilken type kjøretøykategori er brukt. (Dette feltet har kun de bedrifter med mange maskiner og er således et valgfritt felt.)
- Kjøretøy, hvilket kjøretøy er brukt i transporten. (Valgfritt)
- Dato, når ble transporten utført
- Klokkeslett, når ble transporten utført. (Valgfritt)
- Ventetid, hvor mye tid måtte sjåføren vente på å få levere transporten
- Arbeidstimer, hvor lang arbeidstid tok selve transporten i timer/minutter. (Dette har ingen ting med timeregistrering/lønn å gjøre.) (Valgfritt)
- Prosjekt, hvilket prosjekt skal transporten belastes
- Underprosjekt, hvilket underprosjekt skal transporten belastes. (Valgfritt)
- Varekategori, hvilken type kategori varen som er transportert hører til.
- Vare, hvilken vare er transportert.
- Mengde, hvor mye av varen er transportert oppgitt i enhet for varetypen. 
- Hentet, hvor ble varen hentet. 
- Levert, hvor ble varen avlevert. 
- Antall lass, hvor mange lass måtte kjøres for å levere mengden du registrerte over. (Valgfritt)
- Avtalt pris, hvis det er avtalt en fast pris for leveransen skrives dette her. Dette vil da overstyre enhetsprisen som er oppgitt på varen. (Valgfritt)
- Kommentar, notat om selve transporten. (Valgfritt)

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.