Rapportera avvikelse via SmartDok-appen

En kort beskrivning om hur du skickar in en avvikelserapport i SmartDok-appen.

OBS! Exemplet nedan kan skilja sig från olika företags inställningar.

 

  • Gå till KMA/ Dokumentation --> Rapportera avvikelse --> Välj "Avvikelse"
  • Lägg in datum och tid för händelse
  • Välj projekt/ underprojekt
  • Fyll i "titel"
  • Välj typ av händelse och vad händelsen omfattade
  • Sedan väljer du arbetsmoment
  • Fyll i en beskrivning, eventuell allvarlighetsgrad, du kan även lägga till en bild om så önskas
  • Klicka på "Sänd"


För övriga frågor kontakta oss på supporten på telefon: 08-12456940

eller via mail: support@smartdok.se