Radera timmar

Radering av tidsregistreringar för andra personer.

Om du har rollen som administratör, projektadministratör eller arbetsledare kan du inte radera timmar som en annan har registrerat i SmartDok. Detta beror på att en anställd ska känna sig säker på att inga timmar kan försvinna efter att det har registrerats. 

Lösningen på detta är att redigera registreringen till en nollpost:

Gå till: Timmar --> Godkänn timmar --> Attestera per anställd/per projekt

Hitta registreringen som du vill ändra ock klicka på "redigera". Byt sedan från/till kl. så att tiden är från 00:00 till 00:00, glöm inte att ta bort eventuell rast.

Tryck sedan på "spara" när du är klar. Nu kommer registreringen att vara noll timmar och därmed inte på verka lön eller projekttimmar.

Du kan även titta på vår hjälpvideo genom att klicka här

 

Radering av egna timmar

Om du vill radera dina egna timmar kan du göra detta om de inte är attesterade. För att radera timmar via webben gå till: Timmar --> Mina timmar och klicka på den gula raderingsknappen.

Om du använder SmartDok-appen på en iPhone eller Android telefon och vill radera timmar, gå till: Timmar --> Timöversikt och tryck på aktuell vecka och dag. När du hittat den registrering du vill radera trycker du på redigeringen och drar den till vänster. Då får du en gul papperskorg på höger sida, klicka på den för att radera registreringen.

Titta på vår hjälpvideo om hur du redigerar tider i appen här


För övriga frågor kontakta gärna oss på: 08-12456940