Sletting av timer

Informasjon om sletting av andres/egne timeføringer i SmartDok.

Sletting av timeføringer av andre personer

Dersom du har rollen administrator, bas eller prosjektadministrator, så kan du ikke slette timene en annen ansatt har registrert i SmartDok. Dette er fordi en ansatt skal føle seg trygg på at ingen timer kan forsvinne etter at de er registrert. 

Løsningen er å gjøre om registreringen til en nullføring.

Slik gjør du en nullføring:

  • Gå til  Timer --> Godkjenn timer --> Godkjenn pr. ansatt/prosjekt
  • Finn registreringen du vil endre, og trykk Rediger.
  • Endre deretter fra/til kl. slik at tidspunkt er fra kl. 00:00 til kl. 00:00. 
  • Husk også å ta vekk pausen. 
  • Trykk "Lagre" når du er ferdig. Da vil registreringen stå som 0 timer, og dermed ikke utløse lønn.

rgbb

Sletting av egne timer

Dersom du vil slette dine egne timer kan du gjøre dette såfremt de ikke er godkjent (låst).

For å slette timer via web går du til: 

  • Timer --> Mine timer, og trykk på den gule slett-knappen til venstre på den aktuelle timeføringen.
  • Bekreft sletting for gjennomføring

 

Slette timer i app? Se denne

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.