GPS-koordinater och tid/ datum på bild

En beskrivning om hur man lägger in GPS-koordinater och tid/ datum på bild i SmartDok

Om en användare vill ha med datum och GPS på de bilder som de sänder in i SmartDok måste detta aktiveras i varje enskild app. Du gör detta på följande sätt:

  • Gå till KMA/ Dokumentation--> Sänd in bild
  • Klicka på de tre prickarna längs ner i hörnet--> Klicka på GPS-symbolen--> aktivera de önskade alternativen.

  • Det som aktiveras kommer att kommas ihåg. (Vägreferens fungerar endast i Norge)

  • Den inskickade bilden kommer nu att vara märkt med de önskade valen såsom tid/ datum och GPS-koordinater.

 

 

Har du fler frågor kan du kontakta vår support på telefon: 08-12456940
eller via mail: support@smartdok.se