Generellt om Timkonto

Information om SmartDoks Timkonto / Timbank

SmartDok har en funktion som kallas Timkonto. Detta är en lösning för att registrera timmar man vill spara samt kunna ta ut, lösningen fungerar timme för timme. Det går inte att begränsa vilka som får åtkomst till Timkonto så väljer man att slå på denna funktion kommer den att finnas tillgänglig för alla användare.

- Ett enkelt sätt att registrera samt administrera timbanken

- Ger en tydlig översikt av förvaltningen av timkonto på alla användare.

- Anställda har tillgång till sitt eget saldo i app och på webb.

- Saldot justeras automatiskt vid insättning och uttag av timmar från Timkontot.

När man vill aktivera denna funktion i SmartDok är det viktigt att gå igenom inställningarna för timkontot med korrekta lönearter samt startsaldon.