Visma.net Payroll - Oppsett

Hvordan fungerer integrasjonen mellom SmartDok og Visma.net Payroll?

Integrasjonen er utarbeidet i samarbeid med Visma.net Payroll. Ansatte synkroniseres fra Visma.net Employees og til SmartDok. Employees vil være master for ansatte. Fra SmartDok vil godkjente arbeidstimer synkroniseres til Visma.net Payroll og godkjente fraværstimer vil synkroniseres til Visma.net Calendar, synkroniseringen utføres kun når en trykker på synkroniser knappen.

Dette synkroniseres i integrasjonen:

Fra Visma.net Payroll til SmartDok.
 • Ansatte

Fra SmartDok til Visma.net Payroll/Calendar: 
 • Timer
 • Fravær

Bruk av integrasjonen krever at man har tilgang til følgende områder i Visma.net:
 • Payroll
 • Employees
 • Calendar
 • Visma App Store


Lønnsarter må legges inn likt i SmartDok og Visma.net Payroll.


Fraværskoder må settes likt i SmartDok og Visma Calendar.

Synkronisering av ansatte, timer, og fravær gjøres manuelt med en knapp i SmartDok integrasjonen. 
Alle timer som synkroniseres kan knyttes til kostnadsbærere i Visma.net Payroll/Calendar, eksempel på kostnadsbærere som kan benyttes er f.eks prosjekt, underprosjekt, avdeling og aktivitet. 

 

Hvordan sette opp integrasjonen i SmartDok?

I SmartDok finner du oppsettet til integrasjonen ved å gå til Integrasjoner -> Integrasjonsoppsett -> Klikk på Visma.net Payroll 
Legg så inn "Tenant ID" fra Visma App Store. Koden finnes under Mine apper -> SmartDok Payroll integrasjon. Mer informasjon om hvordan hente Tenant ID finner du HER.


Om ønskelig er det mulig å sette opp integrasjonen til å synkronisere alt fravær direkte til Visma.net Payroll og ikke bruke Visma.net Calendar.

(Obs! Da alle fraværsrapporter er knyttet til Visma.net Calendar vil dette oppsett begrense mulighetene for direkterapportering i Visma.net Calendar)

 

Overstyre lønnsarter ved synkronisering, velg hvilke lønnsarter som synkronisering skal ekskludere i synkroniseringen av timer.


Deretter kan du velge kostnadsbærer-type og ID (ikke påkrevd). Typiske kostnadsbærere er prosjekt, underprosjekt, aktivitet, avdeling og område.
Kostnadsbærere i Visma.net Employees:


Hvordan sette opp kostnadbærere i SmartDok?
Under "Regnskapsdimensjoner" legges det til Dimensjonstype og ID -> Trykk "Legg til". Det kan opprettes flere kostnadsbærere.


Når du har lagt inn Tenant id og eventuelle kostnadsbærere (regnskapsdimensjoner) -> Lagre og integrasjonen er aktiv.

Avgrensninger:
 • Ansatte opprettes i Visma.net Employees, mobilnummer blir brukernavn i SmartDok
 • Lønnsarter i SmartDok må matche lønnsartkode i Visma.net Payroll
 • Tillegg/enhetstillegg i SmartDok må matche lønnsartkode i Visma.net Payroll
 • Fraværslønnsarter i SmartDok må matche koder i Visma.net Calendar
 • Ved bruk av kostnadsbærere må kostnadsbærer id i SmartDok matche kostnadsbærer id i Visma.net Employees

Brukertips fra Visma:


Hvordan synkronisere ansatte, timer og fravær? Les mer her.

Tilgang til Visma.net-integrasjonen er en betalende funksjon og om dere ikke har tilgang på denne, kan dere ta kontakt med vår salgsavdeling her.