Visma.net Payroll - Synkronisering

Hvordan synkronisere ansatte, timer og fravær i Visma.net Payroll integrasjonen?

Synkronisering av ansatte (Grunndata)

  • Ansatte synkroniseres fra Visma.net Payroll til SmartDok(Payroll Employee er master)
  • Krever at ansatte har samme kode i begge systemer (viktig å sjekke før synkronisering)
  • Det er mulig å opprette nye ansatte via synk eller oppdatere eksisterende ansatt

 

Synkronisering av timer

  • Gå til Integrasjoner -> Visma.net Payroll -> Eksporter timer -> Velg periode og eventuelt legg inn andre filter(ansatt, prosjekt, underprosjekt, avdeling og gruppe) -> Synkroniser.Synkroniseringslogg til høyre i skjermbilde vil gi meldinger om noe i synkroniseringen feiler.

 

Dersom du trenger hjelp med oppsett til integrasjonen, les mer her.