Hvordan aktivere integrasjonen Visma.net Payroll i Visma.net App store

En beskrivende forklaring på hvordan du aktiverer integrasjonen i Visma App Store

Naviger til Visma.Home (Visma Home) → Visma App Store → søk etter SmartDok Payroll Integration.


Klikk på Angi tillatelser for å aktivere integrasjonen i Visma App Store

 

Ny side åpnes, klikk her på Intergrer og deretter AksepterHent Tenant ID ved å klikke på brukeren din oppe i høyre hjørne, nå vises Tenant ID som kopieres og limes inn i SmartDok som beskrevet.

 

 

Se her for oppsett av Visma.net Payroll