SmartDok-rollen underentreprenør VS SmartDok UE

Hvordan SmartDok UE fungerer VS rollen Underentreprenør i SmartDok.

SmartDok UE-app

Dette er en gratis app som kan lastes ned fra Google Play eller App Store, og krever ingen lisens i SmartDok. Denne appen gjør det mulig for at innleide/underentreprenører jobbende på bygg-/anleggsplasser å registrere seg inn/ut av byggeplasser ved bruk av mobilen.

 

Kom i gang med SmartDok UE her

 

Smartdok UE-app gir tilgang til:

  • Inn/ut-registrering på prosjekt (Mannskapslister)

 

Underentreprenør-rolle i SmartDok

Dette er en egen rolle som gir underentreprenører/innleide flere muligheter i SmartDok. 
Rollen underentreprenør er kun tilgjengelig på app og krever en lisens i SmartDok.

 

Kom i gang med Smartdok-app her

 

Rollen gir mulighet for 

  • Send inn skjema, bilder, RUH, kvalitetsavvik osv.
  • Se egne innsendte skjema, bilder, RUH, kvalitetsavvik osv.
  • Kan se fullførte SJA
  • Kan registrere seg inn/ut på prosjekt dersom byggekort er tilknyttet brukeren
  • Kan se nyheter markert med "UE"
  • Har tilgang til innstillinger og brukermenyen på lik linje som vanlig bruker

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.