Registrere fravær på web

En generell beskrivelse av hvordan du registrerer fravær i SmartDok på web.

Merk at dette eksempelet kan være noe forskjell på ditt registreringsbilde. Det betinger også at din bedrift har aktivert opsjonen som gjør det mulig å registrere fravær. 

 • Gå til Timer --> Registrer mitt fravær

  refwss
 • Fra dato/til dato: Perioden registreringen gjelder for. Du kan ha maks 14 dager sammenhengende i en registrering.
 • Ta med lørdag og søndag: Denne må hukes av dersom fravær også skal gjelde for lørdag og/eller søndag
 • Prosjekt: Alle prosjekt du kan føre fravær på, velg det aktuelle prosjektet du ønsker å føre fravær på
 • Underprosjekt:  Dersom valgt prosjekt har underprosjekt, kan disse velges her.
 • Tid: Fyll inn antall timer og minutter for fraværet
 • Lønnsart: Velg den lønnsart/fravær det gjelder
 • Kommentar: Skriv inn kommentar til registreringen (kommentaren kan sees av deg og den som attesterer timer)
 • Husk å sende inn registreringen. 

 

Se hvordan man kan registrere fravær i app her

 

Dersom du ikke får registrert timer framover og/eller bakover i tid kan du kontakte administrator i din bedrift.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.