Registrer ditt fravær i appen

En beskrivelse av hvordan du kan registrere ditt fravær i app

 • Gå til Timer --> Registrer fravær

  ttt
 • Velg periode 
  fe
 • Registrer en dag fravær eller en periode
 • Velg dato (bilde til venstre), skriv antall timer denne dagen
 • Velg periode (bilde til høyre), skriv inn antall timer pr dag 

  zz
 • Trykk OK for å fortsette fraværsregistreringen
 • Velg prosjekt/underprosjekt
 • Velg lønnsart
  cd
 • Legg inn ønsket kommentar
 • Lagre

(Merk at ditt registreringsbilde kan avvike fra dette eksempelet ettersom hvilke opsjoner/moduler ditt firma har aktivert)

 

Hjelpevideo på registrering av fravær finner du her

Se denne artikkelen for hvordan man kan registrere fravær på web her

 

Dersom du ikke får registrert timer framover og/eller bakover i tid kan du kontakte administrator i din bedrift.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.