Rapport: Vareforbruk

En rapport som viser vareforbruk på angitt prosjekt i utvalgt periode.

  • Gå til Rapporter --> Vareforbruk

hgh

  • Velg til/fra dato eller vis hele prosjektperioden. Som standard vises den siste måneden.
  • Du kan velge underprosjekt, og ansatt, eller om du kun vil vise egne registreringer.
  • Du har også mulighet til å velge om du vil vise AER-timer, og evt hvilke nr du vil ta med.
  • Du kan også filtrere på varer. Du kan og velge om du vil vise fakturerte/ufakturerte linjer.
  • Rapporten gir deg og en mulighet til å gruppere på kolonneoverskrift ved å trekke overskriften opp i et eget felt for dette.
  • Kolonneoverskriftene kan også flyttes sideveis dersom du ønsker å forandre på rekkefølgen på kolonnene i rapporten. Rapporten kan eksporteres til Excel og som PDF.

ededxx

  • Man kan både redigere/slette føringer som er gjort (kun administrator og prosjektadm.)

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.