Oversikt vareforbruk

Kort beskrivelse av hvordan man får oversikt over registrert vareforbruk i en gitt periode.

Hvordan se alt varebruket som er registrert?

  • Gå til Vareforbruk --> Oversikt vareforbruk
    I denne rapporten kan du se alt registrert vareforbruk i en gitt periode.

gtre

  • Visningen kan filtreres på en rekke parametre (avhengig av hva som er aktivert i ditt firmaoppsett):
- Prosjekt/underprosjekt
- Ansatte (hvem som har registrert vareforbruket)
- Timetyper (ordinær, avvik, endring, regning). Dersom du skriver inn et tilhørende nummer så vil filtreringen kun vise registreringer med tilsvarende nummer.
- Varekategorier og varetyper

  • Man kan også markere registreringer til fakturering/fakturert, og filtrere på dette.
  • Trykk på knappen "Vis/skjul sammendrag" for å se sammendrag pr. varetype/pr. prosjekt/pr. underprosjekt
  • Du kan sortere visningen av rapporten på ønsket parameter ved å trekke en av overskriftene opp i radfeltet over.
  • Øverst til høyre over rapporten finner du ikoner for eksport til Excel og PDF.

 

Komme i gang med å registrere vareforbruk? Se her

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.