Linke HMS-kort mot ansatt (ved bruk av byggekortleser)

En kort beskrivelse av hvordan man linker HMS-kort mot en ansatt for å komme i gang med elektronisk mannskapsregistering når man bruker mannskapsliste med byggekortleser.

OBS! Dette krever at firmaet har en registrert SmartDok byggekortleser aktiv på konto, samt at den ansatte har scannet sitt HMS-kort på denne minst én gang.

freferf

  • Gå til Mannskapslister --> Byggekortoversikt
    Her vil du finne en liste over alle firmaets registrerte SmartDok-brukere
  • Klikk på Legg til og åpne nedtrekkslisten. SmartDok vil nå forsøke å matche navnet på brukeren med navn tilhørende alle skannede kort. Dersom det finnes en match så vil dette kortet vises direkte. Klikk på denne kortinformasjonen for å knytte bruker mot kort.
  • Dersom det ikke dukker opp en direkte match (f.eks. hvis navnet er skrevet forskjellig i SmartDok og på kortet) så kan man i nedtrekkslisten trykke på Vis alle kort og lete gjennom listen der for å finne rett match.
  • Gjenta prosessen til alle brukere er knyttet opp mot sine kort.
  • I listen vil kortinformasjonen ligge på høyre side, og kort som har passert utløpsdato vil markeres med rød sirkel - men kan fortsatt benyttes i påvente av at nytt kort legges inn. Les om hvordan man bytter kort her.

Se også hjelpevideo for hvordan man linker HMS-kort mot ansatt her

 

For å endre HMS-kortet som er linket opp mot en ansatt må det nye HMS-kortet aller først skannes på byggekortleser.

  • Gå til Mannskapslister --> Byggekortoversikt
  • Finn den ansatte det gjelder, og trykk på Kortnummer og åpne nedtrekkslisten. Det nye kortet vil nå også ligge i denne listen.
  • Velg det nye HMS-kortet ved å trykke på kortinformasjonen.

Se også hjelpevideo her.

 

Om dere bruker vår heldigitale mannskapsliste kan dere lese denne artikkelen for informasjon om hvordan dere knytter HMS-kort opp mot ansatte. Heldigital mannskapsliste er en separat modul og har ingen tilknytning til SmartDok byggekortleser. 

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.