Linke HMS-kort mot ansatt

En kort beskrivelse av hvordan man linker HMS-kort mot en ansatt for å komme i gang med elektronisk mannskapsregistering.

OBS! Dette krever at firmaet har en registrert SmartDok byggekortleser aktiv på konto, samt at den ansatte har scannet sitt HMS-kort på denne minst en gang.

freferf

  • Gå til Mannskapslister --> Byggekortoversikt
    Her vil du finne en liste over alle firmaets registrerte SmartDok-brukere
  • Klikk på Legg til og åpne nedtrekkslisten. SmartDok vil nå forsøke å matche navnet på brukeren med navn tilhørende alle skannede kort. Dersom det finnes en match så vil dette kortet vises direkte. Klikk på denne kortinformasjonen for å knytte bruker mot kort.
  • Dersom det ikke dukker opp en direkte match (f.eks. hvis navnet er skrevet forskjellig i SmartDok og på kortet) så kan man i nedtrekkslisten trykke på Vis alle kort og lete gjennom listen der for å finne rett match.
  • Gjenta prosessen til alle brukere er knyttet opp mot sine kort.
  • I listen vil kortinformasjonen ligge på høyre side, og kort som har passert utløpsdato vil markeres med rød sirkel - men kan fortsatt benyttes i påvente av at nytt kort legges inn. Les om hvordan man bytter kort her.

Se også hjelpevideo for hvordan man linker HMS-kort mot ansatt her

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.