1. Support
  2. Ressursplanlegger

Legg til/fjern ressurser i Ressursplanlegger

En generell informasjon om hvordan man legger til eller fjerner ressurser og maskiner i Ressursplanleggeren.

Slik legger du inn ansatte som ressurser: 

  • Gå til Ressursplanlegger --> Legg til ressurser

På denne siden definerer du hvilke ressurser (ansatte og evt. maskiner) som skal være tilgjengelig i ressursplanleggeren. Mulighet for planlegging av maskiner betinger at dere har maskinmodulen i SmartDok.

  • Trykk på Legg til person for å velge hvem av de ansatte som skal dukke opp i ressursplanleggeren. Dersom du ønsker å legge alle ansatte inn, så gjøres dette enklest ved å trykke på Velg alle.


Slik legger du inn maskiner som ressurser:

  • Trykk på Legg til maskin for å velge hvilken/hvilke maskiner som skal dukke opp i ressursplanleggeren. Dersom du ønsker å legge inn alle maskiner, trykk Velg alle.


Slik legger du inn eksterne ressurser:

Dersom det er behov for å kunne planlegge på en ressurs som ikke er registrert i SmartDok fra før, så kan dette legges inn som en ekstern ressurs.

  • Trykk Legg til ekstern, velg om dette er en maskin eller en person og gi ressursen et passende navn.

ythhh

Slik fjerner du ressurser:

Dersom du ønsker å fjerne en ressurs fra planleggeren.

  • Trykk på Rediger i linjen til den aktuelle ressursen, og fjerner Aktiv avhukingen til høyre. Ressursen kan når som helst hentes tilbake til planleggeren ved å trykke på Legg til ansatt/maskin øverst på siden.

trgrg

NB! Dersom det mangler ressurser eller personer under Ressursplanlegger --> Planlegger, så kan dette skyldes at disse ikke er lagt til som ressurser enda.

 

Du kan også se vårt eget webinar om Ressursplanleggeren her

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.