1. Support
  2. Timmar
  3. Inställningar för tidregistrering

Tidsfrister

Information om hur man kan ändra antalet dagar i för- och eftertid användare kan registrera närvaro / frånvaro

I SmartDok är det möjligt att ange en tidsfrist för närvaro / frånvaroregistrering

  • Ställ in fristen för hur många dagar efter faktiskt utfört arbete som användaren ska kunna registrera sina timmar i SmartDok. En dag betyder att registreringen måste göras dagen efter utfört arbete.
  • Ställ in gränserna för hur många dagar i förväg en tidregistrering kan göras. Du kan sätta värdet till 0 dagar om du inte vill tillåta att någon tidregistrering ska kunna registreras i förväg.
  • Ställ in fristen för hur många dagar efter den faktiska frånvaron som användaren ska kunna registrera sin frånvaro i SmartDok. En dag betyder att registreringen måste göras dagen efter den faktiska frånvaron.
  • Ställ in gränsen för hur många dagar i förväg en frånvaro kan registreras. Du kan sätta värdet till 0 dagar om du inte vill tillåta att någon frånvaro ska kunna registreras i förväg.


Som administratör kan du ställa in detta genom att gå till:

Företagsinställningar --> Företagsinformation --> Modulinställningar --> Inställningar för tidregistreringar

 

För övriga frågor kontakta vår support på telefonnr: 08-12456940
eller via mail: support@smartdok.se