Rapport: Timrapport

En mångsidig rapport som ger dig en överblick över tidsregistreringar och som enkelt kan formas efter behov

  • Gå till Rapporter--> Timrapport
  • Välj önskad period
  • Du kan välja att gruppera efter datum. användare, projekt, underprojekt och löneslag
  • Sök eller lägg till filter: användare, grupper, projekt, underprojekt, löneslag, tillägg, traktamente, avdelningar, projektstatus, löneslag, attesteringsstatus  • Klicka på knappen längst till höger (tre punkter) för att lägga till ytterligare filter i timrapporten. Du kan till exempel lägga till eller dölja kolumner.
  • Timrapporten kan exporteras till PDF och Excel genom att klicka på Filexport
För ytterligare frågor kontakta vår support på telefon: 08-12456940
eller via mail: support@smartdok.se