Uttak av timer fra timekonto for timelønnede/utbetaling av timer for timelønnede.

En kort forklaring om forskjellen på uttak av timer for timelønnede og utbetaling av timer for timelønnede, og hvordan du gjør dette.

Uttak av timer for timelønnede:

Når du har oppsparte timer i timekontoen som du ønsker å avspassere for, kan du føre fravær på lønnsart "TimeKonto - Uttak av timer for timelønnede".


Timene som blir lagt inn her vil bli trukket fra den opprinnelige registreringen i lønnsgrunnlaget, og trukket fra TimeKonto. Saldoen vil umiddelbart bli oppdatert.Utbetaling av timer for timelønnede:

Når du har oppsparte timer som skal utbetales, må dette avtales med lønnsansvarlig. 

Personer som har timer til gode kan du velge å utbetale deler av på neste lønn.  Timer tilgode vil da reduseres med det antallet du velger skal utbetales.

Oversikt for administrator:

  • Gå til Firmainnstillinger --> TimeKonto
    (dette må gjøres på web)

  • Velg Utbetaling
  • Trykk Velg på den ansatte du ønsker å betale ut timer til,  oversikten viser da aktive utbetalinger.
Eksempel på bruk: Per har jobbet inn 40 timer i løpet av høsten. Det er nå desember, og han burde egentlig få avspasere disse timene. Ordrebøkene er imidlertid fulle, og avspasering lar seg ikke gjøre. Administrator kan da avtale med Per at han istedet for avspasering får en utbetaling av 40 timer fra TimeKontoen som ekstra lønn i desember. Saldoen går da i 0, og Per får en tilleggsutbetaling på desemberlønnen = 40 x timesats. 

 

Utbetalingen kan slettes igjen via "Slett" knappen som du finner i utbetalingsoversikten  Dette gjelder helt fram til utbetalingen er eksportert.

 

Generell informasjon om TimeKonto finner du her

Dersom ditt firma ikke har aktivert TimeKonto eller ved flere spørsmål, kan du sende inn sak til vår supportavdeling HER