1. Support
  2. Lønn og regnskap
  3. Typiske feilmeldinger ved fileksport

Tom fil etter time-eksport fra SmartDok

Vi forklarer deg mulige årsaker til hvorfor eksportfila er tom.

Dersom du får beskjed om at filen er tom når du forsøker å importere den i ditt lønnssystem, så kan dette komme av flere ting. 

  • Husk å trykk "Oppdater" etter du har valgt periode/gruppe/avdeling. 
  • Sjekk at timeregistreringene i den perioden du har valgt er attestert av en administrator inne på Timer --> Godkjenn timer --> Godkjenn per ansatt/prosjekt eller Ikke-godkjente timer
  • Sjekk om timene allerede er eksportert ved å huke av på "Inkluder tidligere eksporterte timer" under periodevalget (Timer --> Godkjenn timer --> Eksporter timer). 

En god huskeregel er å alltid scrolle seg helt ned på siden etter at man har trykt "Oppdater", for å se at man får opp en tabell med timeregistreringer nederst på siden. Det er disse timeregistreringene som kommer med i eksportfilen. 

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.