Timeføringsregler - Automatisere tillegg

Hvordan du legger til regler for når et tillegg eller enhetstillegg automatisk skal legges til på timeregistreringen.

 Gå til Firmainnstillinger -> Lønnsart og velg så regler.

  1. Trykk på “+Ny regel” til høyre over tabellen. Skriv inn et navn på regelen i feltet for tittel. Status skal være aktiv dersom du vil at denne skal begynne å gjelde fra nå. Velg type, altså om det er et tillegg eller enhetstillegg, og deretter velger du hvilket tillegg/enhetstillegg det skal gjelde for i nedtrekkslisten
     

  1. Dersom du fyller ut noe i feltet “Antall” så er det dette antallet som alltid blir fylt i timeregistreringen, og ikke et antall basert på antall timer/minutter i registreringen hvor regelen gjelder. “Antall” kan brukes i de tilfellene hvor et prosjekt krever at de ansatte kjører gjennom en veibom, og de skal få refundert kostnaden for dette hver dag. Feltet “Antall” vises kun dersom du har valgt “enhetstillegg” i nedtrekkslisten

  2. Prosjekter: Som standard gjelder regelen for alle prosjekter, dersom du bare ønsker at det skal gjelde for et utvalg prosjekter så velger du dette i nedtrekkslisten. En regel kan gjelde for ett, flere eller alle prosjekter

  3. Gruppe: Standard er “Ingen gruppe”, det vil si at regelen ikke tar hensyn til om en ansatt tilhører en gruppe eller ikke. Regelen vil altså gjelde alle brukere. Dersom du vil at regelen bare skal gjelde for en gruppe ansatte, så velger du dette i nedtrekkslisten. En regel kan gjelde for alle ansatte, eller én gruppe

  4. Tid fra: Her skriver du når regelen gjelder fra. Tid til: Her skriver du når regelen gjelder til.


Regler som går over midnatt:

Dersom du ønsker å ha en regel som går over midnatt, så anbefaler vi at du deler denne opp.

F.eks: Nattarbeid-tillegg skal legges til for arbeid utført mellom 21:00 – 07:00. Lag en regel som gjelder for tidsrommet 21:00-00:00, og en regel for tidsrommet 00:00-07:00. Dette er spesielt viktig i de tilfellene der regelen ikke skal gjelde alle dager i uken.

Pauser: 

Dersom en regel overlapper med pausen som er satt opp i brukerens eller firmaets timeregistreringsforslag, så vil pausen trekkes fra antallet som foreslåes på tillegg/enhetstillegg.


Se hjelpevideo om Timeregistrering- Automatisere tillegg her

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.