1. Support
  2. Timer
  3. Godkjenn/behandling av timer

Timer på ansatte som har sluttet

Hvordan få oversikt over registrerte timer for ansatte som har sluttet i firmaet.

 

I denne rapporten finner du alle timer på alle ansatte uansett status:

  • Gå til Rapporter --> Tilpassede --> Rapport nr 8 (Timer på alle prosjekter/ansatte)
  • Velg den aktuelle perioden, og bruk eventuelt andre filter på denne sien
  • Trykk Oppdater, og rapporten tar nå med alle timer på alle ansatte (avsluttet eller aktive brukere)
    Om du også ønsker å få med deaktiverte prosjekter kan dette også hukes av under boksen Prosjekt

frekjr

Du kan også aktivere ansatte som tidligere er avsluttet. 
Gå til Firmainnstillinger --> Brukeroversikt --> Endre Status fra "Aktiv" til "Sluttet" slik at den ansatte dukker opp i flere rapporter.

Denne hjelpevideoen viser deg hvordan du redigerer/aktiverer avsluttede ansatte.  

 

Tips! Det anbefales å gjøre alt som er nødvendig (f.eks. kjøre lønn) før en ansatt settes med status "Sluttet". Ønsker du dog at den ansatte ikke skal få tilgang til SmartDok i påvente av lønnskjøring, kan du under Firmainnstillinger --> Brukeroversikt --> Velg ansatt --> Roller og tilhørighet --> Rolle velge rollen Ansatt uten tilgang.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.