Status/Alarm i SmartDok

Forklaring på funksjonen Status/Alarm i SmartDok

Dette er en funksjon som er designet for ansatte som jobber alene og i områder uten dekning eller dårlig dekning. Dette gjør at den ansatte kan sende ut et status som sier når han/hun er på jobb og hvor lenge man planlegger å være ute. Når arbeidet er ferdig eller man er tilbake kan man oppdatere statusen med å "hjemme" eller " På vei til/fra jobb" som indikerer at man er tilbake som planlagt.
I appen vil de ansatt få en funksjon som heter Status. Ansatt går inn og velger seg en ny status for dagen og hvor de er, samt hvor lenge denne statusen skal være gyldig. Det er kun status "På jobb" som aktiverer varsel/alarm. Alle andre vil indikere at man er tilbake.Om det ikke kommer en ny status fra den ansatte før forrige status utløper, sendes det ut et varsel til den ansatte om at statusen har utløpt. Varsel kommer 10 minutter etter at statusen skulle vært oppdatert.
Dette varselet sendes både på mail og SMS.
Oppdateres ikke statusen sendes det ut et varsel/alarm til alle administratorer på kontoen og prosjektleder på prosjektet. Disse varslene vil fortsette å bli sendt ut til ny status meldes.
Dette varselet sendes både på mail og SMS.
 
Som administrator har man en egen rapport som viser alle statuser og man kan etterspørre status om det ikke er sendt inn. Rapporten finnes under menypunkt Rapporter --> Status. 
Funksjonen er kostnadsfri(Kostnad for SMSer påløper)

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.