SMS blir ikke mottatt av bruker

Informasjon om hva SMS på vent betyr og årsaker til at SMS ikke kommer frem til bruker.

Hva betyr det at en SMS er satt på vent?

SMS på vent vil si at den prøver å sende ut meldingen i 24 timer. Grunner til at den blir satt på vent er at telefonen er avslått eller at den har dårlig dekning.

Dersom SMS-en ikke har kommet frem i løpet av 24 timer, vil den bli mislykket. Du kan da forsøke å sende den på nytt, eller se over listen nedenfor over mulige årsaker til at SMS ikke mottas

Årsaker til at SMS ikke kommer frem

  • Feil telefonprefiks
    Sjekk at telefonprefikset i brukeroversikten (Firmainnstillinger --> Brukeroversikt) stemmer. 
  • Bruker utestengt
    SMS vil ikke bli sendt ut dersom brukeren er utestengt.
  • Mellomrom i telefonnummer
    SmartDok skal trimme telefonnummeret slik at det ikke skal være mulig å putte inn mellomrom, men det kan likevel skje feil. Da vil det ofte hjelpe å skrive inn telefonnummeret manuelt.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.