SHA

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i SmartDok

 

Hva er en SHA-plan?

 

En SHA-plan er unik for hvert bygge- eller anleggsprosjekt og arbeidet med den må starte tidlig i prosjekteringsfasen. Byggherren må fortløpende gjøre risikovurderinger som finner og fjerner flest mulig risikoforhold som seinere i prosjektet kan føre til ulykker.

Dersom risikoforhold er tatt med i anbudsspesifikasjonen er det lettere for entreprenørene å kalkulere inn forebyggende tiltak. 

SHA-koordinator hos byggherren utarbeider SHA-planen for prosjektet på bakgrunn av risikovurderinger.

 

SHA-planen skal inneholde

 
  • Beskrivelse av bygge- og anleggsplassens organisering, roller, ansvarsfordeling og entrepriseform
  • Framdriftsplan for anlegget som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal finne sted
  • Beskrivelser av de spesifikke tiltakene knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse
  • Rutine for behandling av endringer og oppdatering av planen

Virksomheter som er inne på en bygge- eller anleggsplass plikter å ta deler av SHA-planen inn i sitt eget HMS system slik at stedets- og prosjektets sikkerhetsutfordringer tas inn i internkontrollen.

 

I SmartDoks HMS-håndbok (HMS/KS Pro-pakke) finnes det prosedyrer for hvordan enkeltpersonforetak og bedrifter med ansatte kan forholde seg til byggherres SHA-plan. Det ligger mal for å få forhold fra SHA-plan koblet med egen HMS. For byggherre ligger det sjekkliste for hva som skal med i en SHA plan i SmartDoks mal-bibliotek.

 

Ønsker du mer informasjon om Smartdoks HMS/KS Pro kan du lese mer om det her

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon. 

 


For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.