1. Support
  2. HMS/KS
  3. Rapport for uønsket hendelse (RUH)

Send inn RUH via web

Hvordan sende inn RUH via web

NB! Eksempelet nedenfor kan avvike fra andre firmas oppsett. 

  • Gå til HMS/KS --> PRO: Registrer RUH
  • Legg inn Hendelsestidspunkt (dato og klokkeslett)
  • Velg Prosjekt/Underprosjekt
  • Skriv inn Tittel
  • Velg Type hendelse, og hva Hendelsen omfattet
  • Velg deretter Arbeidsoperasjon
  • Legg inn en Beskrivelse, og eventuelle vedlegg 
  • Klikk på Registrer RUH for å sende inn

yjhn

Under ytterligere informasjon er det mulighet for å legge til valgfri informasjon ettersom hvordan ditt firma har satt opp RUH på kontoen.

 

Hjelpevideo her

Se også hvordan sende inn RUH via app her

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.