1. Support
  2. HMS/KS
  3. Rutine for uønsket hendelser (RUH)

Send inn RUH via web

En kort beskrivelse av hvordan man kan sende inn RUH via web

NB! Eksempelet nedenfor kan avvike fra andre firmas oppsett. 

  • Gå til HMS/KS --> PRO: Registrer RUH
  • Legg inn Hendelsestidspunkt (dato og klokkeslett)
  • Velg Prosjekt/Underprosjekt
  • Skriv inn Tittel
  • Velg Type hendelse, og hva Hendelsen omfattet
  • Velg deretter Arbeidsoperasjon
  • Legg inn en Beskrivelse, og eventuelle vedlegg 
  • Klikk på Registrer RUH for å sende inn

yjhn

Under ytterligere informasjon er det mulighet for å legge til valgfri informasjon ettersom hvordan ditt firma har satt opp RUH på kontoen.

 

Hjelpevideo her

Se også hvordan sende inn RUH via app her

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.