Send inn kvalitetsavvik via web

Hvordan man sende inn kvalitetsavvik via web

NB! Eksempelet nedenfor kan avvike fra andre firmas oppsett. 

  • Gå til HMS/KS --> PRO: Reg. kvalitetsavvik
  • Legg inn Hendelsestidspunkt (dato og klokkeslett)
  • Velg Prosjekt/Underprosjekt
  • Skriv inn Tittel
  • Velg hva hendelsen angår, og I forhold til 
  • Velg deretter Årsak
  • Legg inn en Beskrivelse, og Strakstiltak
  • Legg ved Vedlegg
  • Klikk på Registrer kvalitetsavvik for å sende inn

vef

Se hjelpevideo her

Se også hvordan man sender inn Kvalitetsavvik via app her

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.