Send inn kvalitetsavvik via web

En kort beskrivelse av hvordan man kan sende inn kvalitetsavvik via web

NB! Eksempelet nedenfor kan avvike fra andre firmas oppsett. 

  • Gå til HMS/KS --> PRO: Reg. kvalitetsavvik
  • Legg inn Hendelsestidspunkt (dato og klokkeslett)
  • Velg Prosjekt/Underprosjekt
  • Skriv inn Tittel
  • Velg hva hendelsen angår, og I forhold til 
  • Velg deretter Årsak
  • Legg inn en Beskrivelse, og Strakstiltak
  • Legg ved Vedlegg
  • Klikk på Registrer kvalitetsavvik for å sende inn

vef

Se hjelpevideo her

Se også hvordan man sender inn Kvalitetsavvik via app her

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.