Registrering av timer og fravær for ansatte

Beskrivelse av hvordan bas/prosjektadministrator og administrator kan registrere timer og fravær for ansatte

De med rollen bas, prosjektadministrator eller administrator kan registrere timer og fravær for en ansatt/flere ansatte. Prosjektadministrator og bas kan kun registrere timer og fravær på ansatte som ligger i deres ansattliste.

 

Timeregistrering:

  • Gå til Timer --> Registrer timer
  • Velg ansatt(e), dato, prosjekt, antall timer og lønnsart
  • Velg mellom å registrere med godkjenning eller uten

 

Fraværsregistrering:

  • Gå til Timer --> Registrer fravær
  • Velg ansatt(e), dato, prosjekt, antall timer og lønnsart
  • Velg mellom å registrere med godkjenning eller uten

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.