Hvordan registrere timer på web

En kort beskrivelse av hvordan du kan registrere dine timer på web.

Merk at dette eksempelet kan være noe forskjellig fra ditt registreringsbilde

 

 • Gå til Timer --> Registrer mine timer
 • Type registrering: Her velger du hva timene gjelder. Eks: Ordinære, endring, avvik osv. Dersom registreringen krever et nummer (f.eks endringsnummer) vil du få tilgjengelig en boks for dette.
 • Dato arb. utført: velg hvilken dag denne registreringen gjelder.
 • Prosjekt: alle prosjekt du kan føre timer på, skal ligge her. Velg det aktuelle prosjektet du vil registrere timene på.
 • Underprosjekt: alle underprosjekt du kan føre timer på, skal ligge her. Velg det aktuelle underprosjektet du vil registrere timene på.
 • Arbeidsbeskrivelse: her kan du velge fra firmaets ferdigdefinerte arbeidsbeskrivelser. Dersom ingen beskrivelser kan brukes, kan du bruke 'annet' for så å skrive inn detaljer om hva som er gjort.
 • Arbeidstimer: klokkeslett fra–til
 • Pause: pause som er tatt innenfor klokkeslettene fra–til
 • Til TimeKonto: Dersom noen av de registrerte timene skal føres til din avspaseringskonto, så legges disse inn her.
 • Lønnsart: hvilken lønnsart, f.eks. ordinær, overtid osv.
 • Tillegg: faste tillegg som skal tas med kan velges i listen som vises her. Listen er forhåndsdefinert av ditt firma.
 • Enhetstillegg: dersom enhetstillegg skal tas med (f.eks. boremeter, pumping o.l.) 
 • Diett: Dersom diett, velg dette her. Hvis ditt firma har lagt inn ulike typer diett vil disse listes opp.
 • Kommentar: For å gi en kommentar til timeregistreringen (denne vil kunne sees av den som attesterer timene og deg selv).
 • Kjørt maskin: For å registrere maskintimer, velg maskin fra firmaets maskiner her. SmartDok foreslår automatisk samme tidsrom fra-til som du har registrert ovenfor, forandre dette dersom annet gjelder
 • Husk å sende inn registreringen.


Se hvordan man kan registrere timer i app her

 

Dersom du ikke får registrert timer framover og/eller bakover i tid kan du kontakte administrator i din bedrift.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.