Rapport: Timerapport til PDF

En timerapport som sendes som PDF på e-post til innlogget bruker etter ønskede filtreringer.

 

  • Gå til:  Rapporter --> Timerapport til PDF
  • Velg enten alle prosjekter, eller ett prosjekt.

  • Det er også mulig å velge underprosjekt, dersom dette finnes på prosjektet.

  • Velg en periode (standard er 4 uker fra dagens dato og bakover).

  • Det er også mulighet for å gruppere rapporten på underprosjekt, eller på arbeider. I tillegg kan man velge om rapporten skal sorteres på arbeider, eller på dato.

  • Dersom man har huket av på «Inkluder tillegg» så vises dette i kolonne for tillegg.
  • Når de ulike valgene er gjort kan du trykke på knappen «Vis» for å få en forhåndsvisning på rapporten i en popup.

  • Trykk deretter på «Generer PDF for å få tilsendt rapporten.

E-posten sendes nå til e-postadressen som er registrert på den brukeren du er innlogget som i SmartDok. PDF-filen er passordbeskyttet og krever passord, som er innlogget brukers brukernavn (som oftest telefonnummeret)-

Rapporten viser dato, avdeling, arbeidsbeskrivelse, periode, lønnsart, netto timer, maskintimer, kommentar, og hvem som har attestert timer.

 

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.