Rapport av signerte registeringer

Hvordan lage en rapport av registreringer som er signert av oppdragsgiver.

NB! Denne rapporten er kun synlig for bas, prosjektadministrator og administrator. Og krever at Signatur oppdragsgiver er aktivert (Se denne)

  • Gå til Rapporter --> Signatur oppdragsgiver

  • Velg ønsker dato og deretter prosjekt/underprosjekt. (OBS! Her vil kun prosjekter der det finnes signerte registreringer i valgt tidsrom vises)
  • Trykk så Oppdater

brgt

  • Trykk på forstørrelsesglasset til høyre på linjen for å se en kvittering på hver registrering. Denne inkluderer all nødvendig informasjon, inkludert signaturen. Kvitteringen kan eksporteres til PDF om ønskelig.

thbgf

  • Via Valg-knappen kan man velge å eksportere hele eller deler at utvalget til PDF, samt eksportere utvalget til Excel. 
  • Via Valg-knappen er det også mulig å fjerne signaturen på enkelte eller alle registreringene dersom noe viser seg å være feil. Disse registreringene vil da kunne hentes opp i brukerens utvalg på appen for ny signering (Se hvordan her)

gefr

 

  • Den ferdige PDF-versjonen ser slik ut (se bilde nedenfor), og inneholder signaturen til oppdragsgivers representant (godkjenner) nederst. Dersom utvalget er satt sammen av registreringer som er signert av flere personer i flere perioder, så vil dette framkomme i kolonnen "Signert dato", samtidig som det vil finnes flere signaturer nederst på visningen. Denne PDF er ment å legge ved som fakturagrunnlag når man fakturerer kunden for arbeidet.

gdfge

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.