Oppsigelse av SmartDok

Oppsigelsen må leveres skriftlig. For å unngå å bli fakturert for et nytt år, må man sende inn oppsigelsen til oss innen inneværende avtaleår går ut.

Send inn din oppsigelse her

Generell informasjon om oppsigelse på SmartDok-avtale

Avtalen gjelder for 12 måneder fra avtale er aktivert.

Fornyelse av ny 12 måneders avtale skjer automatisk dersom ikke oppsigelse finner sted i løpet av inneværende avtaleperiode

Ved grovt kontraktsbrudd, kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.
Ved oppsigelse slettes alle data etter 12 mnd jfr GDPR forordningen.

Her kan du finne avtalevilkår for SmartDok.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.