Oppsigelse

Vi må ha en skriftlig oppsigelse og for å unngå å bli fakturert for et nytt år, må man sende inn oppsigelsen til oss innen inneværende avtaleår går ut.

Send inn din oppsigelse her

Generell informasjon om oppsigelse på SmartDok-avtale

Avtalen gjelder for 12 måneder fra avtale er aktivert.

Fornyelse av ny 12 måneders avtale skjer automatisk dersom ikke oppsigelse finner sted i løpet av inneværende avtaleperiode.

Ved oppsigelse av avtalen skal denne sendes skriftlig til support@smartdok.no.
Ved grovt kontraktsbrudd, kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.
Ved oppsigelse slettes alle data etter 12 mnd jfr GDPR forordningen.

Her kan du finne avtalevilkår for SmartDok.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.