Opprette fraværslønnsart

En beskrivelse av hvordan man kan opprette fraværslønnsart i SmartDok.

Du kan opprette fraværslønnsart på følgende måte:

  •  Gå til Firmainnstillinger --> Lønnsarter --> +Ny lønnsart
  • Velg type Fravær
  • Legg inn lønnskoden og navn på fravær, f.eks "Egenmelding 1–3 dager" eller "Sykemelding >3 dager"

fvfv


Her finner du hjelpevideo som viser hvordan man oppretter fraværslønnsart.

Se også hvordan man oppretter ordinære lønnsarter her. 

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.