Opprette en ny egen definert skjemamal

Gjennomgang på hvordan du oppretter en ny egendefinert skjemamal i SmartMEF

Dersom du har behov for å bygge et egendefinert skjema fra bunnen av så er dette også fullt mulig.

Trykk på ny-knappen øverst til høyre i skjemamal-siden for å starte skjemabyggeren, og følg denne prosedyren:
 • Velg kategori å plassere den nye skjemamalen i. Her bør du fortrinnsvis velge en
  eksisterende kategori, men ny kategori kan opprettes ved behov.
 • Legg inn skjemanavn og dokumentnummer. Dokumentnummeret bør bestå av samme format som andre MEF-skjemamaler, dvs. at de første tallene bør reflektere
  den valgte kategori/underkategori (f.eks. 0201 for HMS->Personell og ledelse). Resten av dokumentnummeret skal bestå av en bindestrek etterfulgt av et løpenummer som ikke bør komme i konflikt med evt. fremtidige MEF-skjemamaler. Vi anbefaler derfor å begynne din egen serie på f.eks. 200. Til slutt kan du legge inn bokstaven B for å lett skille denne ut som en skjemamal.
 • Legg inn navnet ditt i feltet “Opprettet av” og trykk deretter på opprett-knappen.
 • Du er nå inne i skjemabyggeren, og kan legge til ønskede elementer fra menyen til høyre. Du kan også gjøre diverse endringer på innstillingene via egen knapp. Se
  forøvrig denne hjelpevideoen for mer informasjon om hvordan man bygger skjemaer i
  SmartDok HER


  Alle endringer som gjøres i skjemamalen lagres automatisk som utkast.
  Dersom du har behov for å arbeide med skjemamalen over en periode vil du alltid finne det ved å filtrere på Status: Utkast i filteret øverst i skjemamalsiden.

  Når skjemaet er klar til å tas i bruk kan du trykke på den gule publiseringsknappen for
  å gjøre det tilgjengelig.


  For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.

   

  Har du ikke denne funksjonen/modulen?
  Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.